Helena Dvořáková - provozní ( strava, péče o budovy)