Helena Dvořáková- vychovatelka v družině

Helena Dvořáková- vychovatelka v družině

Vystudovala jsem střední odbornou školu, mám dvě dospělé dcery. 22 let jsem vedla chod budovy a správní zaměstnance v ZŠ Liteň. Pracovala jsem s dětmi v zájmových kroužcích - aerobik, vaření, šikovné ručičky. Ráda tvořím a jsem vášnivá sběratelka kamenů a minerálů. Plánuji, že díky mému koníčku dětem v rámci badatelských klubů ukáži krásy neživé přírody.

Jsem moc ráda, že mohu pracovat ve Školách Hlásek a mohu být v kontaktu jak se staršími, tak mladšími dětmi. Ve Školách Hlásek budu pracovat jako vychovatelka v družině a hospodářka pro budovu MŠ.