Jana Havlíková - Tanečky

Vystudovala jsem vysokou školu cestovní ruch a management hotelnictví, později učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku, v obou oborech se již několik let uplatňuji. Jsem učitelkou na základní škole ve Všenorech, současně vedu několik dětských skupin scénického výrazového tance. Tanci se sama aktivně věnuji již 19 let. Vedle pedagogické činnosti se stále zabývám svým původním zaměřením – cestovním ruchem dětí, zejména organizuji letní tábory a zážitkové výlety pro děti od 6 do 15 let.