Klára Horáková - metodik prevence a arteterapie

V Hlásku působím v rámci poradenského centra, kde se zaměřuji především na spolupráci dětí v kolektivu a třídní klima.  Nadále budu fungovat jako lektor primární prevence s cílem podporovat pozitivní vazby mezi dětmi, jejich zdravé sebevědomí a vzájemnou spolupráci. Povedu také hodiny s prvky artefiletiky a arteterapie

Mimo Hlásek působím jako arteterapeutka v poradenském centru Filozofické fakulty UK a dále působím v Centru sociální rehabilitace Náruč v Dobřichovicích. 

V letošním roce povedeme společně s Romanem pro 1.-5.ročník předmět TVORBA, který spojuje několik příbuzných předmětů s cílem rozvoje múzických dovedností a osobnostního růstu dětí. 

Většina dětí, které navštěvovaly Hlásek minulý školní rok, nás již znají z bloků primární prevence a projektových dní. 

V rámci předmětu „tvorba“ budeme pracovat s hudbou, hlasem, nástrojem, vlastním tělem i s výtvarnými technikami. To znamená, že propojíme hudební, pohybovou, dramatickou a výtvarnou výchovu v jeden komplexní celek. 

 

Práce s dětmi v Hlásku je pro mne zdrojem inspirace a radosti.