PROVOZ DRUŽINY

Provoz a pravidla

Provoz ZŠ je v budově U Kapličky čp. 58 a 2 od 7.00 hodin do 18:00 hodin, provoz budovy Rovinská 96 je od 7:00 do 18:00. (výuka 8:20 -15:30 a družina 7:00-8:15 a 12:00-18:00).

Přihláškou do družiny je automaticky dítě v péči školní družiny. Specifikace řízených bloků a časů je vymezena v příloze přihlášky pro Školní družinu.

 1. Odchody žáků ze školní družiny

Na začátku školního roku odevzdává rodič přihlášku a vyplní časy odchodů do sdílené tabulky, která je vždy k dispozici dokonce září. Poté tabulku uzavřeme a řídíme se časy odchodů z této tabulky. Do 30. září rodiče vyplní přílohu, kde upřesní finální harmonogram družiny, aktivit a odchodů a tato tabulka bude platná po celé pololetí, tedy do konce ledna. Tento dokument se nazývá: Příloha potvrzení pololetního družinového harmonogramu a odchodu dětí..

Jakékoli změny je nutné hlásit následovně:

 • jednorázové a trvalé změny po 1.říjnu řešíme na základě písemné žádosti rodičů přes Edookit - s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a to nejpozději do 18:00 předchozího dne. Dále na vytištěném formuláři stvrzeným podpisem zákonného zástupce, nebo SMS a to nejpozději do 13:00 daného dne.
 • Akutně telefonicky, nutné potvrdit sms. Lze také vyfotit a poslat podepsaný formulář změn přes mobil.
 • Pokud žák odchází ze školy sám, rodič informuje školu písemně na přihlášce nebo při změně žádostí přes Edookit na „ Družinářky“ a Lucii Fraňkovou.
 1. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce žáky ŠD se zápisem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků. Žáci přicházejí a odcházejí ze školy sami nebov doprovodu – dle formuláře „Pověření k vyzvedávání dítěte“. V případě, že jsou žáci zapsáni do Školní družiny, musí žáci i rodiče dodržovat pravidla daná Vnitřním řádem školní družiny  
 2. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, příležitostnou výchovou a otevřenou nabídkou spontánních činností. Pracuje dle ŠVP pro ŠD.
 3. Docházka přihlášených žáků je povinná.
 • Pokud žák chybí i ve výuce, omluvenka se automaticky propíše do Edookitu.
 • V případě, kdy je žák v dopolední výuce a bude chybět pouze v družině. Rodič musí absenci dítěte v ŠD řádně omluvit.
 1. Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.
 2. Pitný režim pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn z peněz ŠD.
 3. Pedagogové  při výběru činností přihlíží k počasí, mohou přihlédnout i k zájmu žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.
 4. V době řádných prázdnin je školní družina uzavřena.

Organizace programu družiny:

V době mezi 13:45– 15:00 probíhá družinový program formou nabídky činností v rámci zájmových klubů – Klub zdraví, Společenský klub, Klub logických a deskových her, Čtenářský klub, Badatelský klub, Klub komunikace v cizím jazyce.  Od 15:30 - 17:00 probíhá program často mimo místnost oddělení ŠD / tělocvična, vycházka, hřiště, a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům. Rodič se pokusí naplánovat odchody dítěte mimo doby organizovaného programu v družině.

Děti by měly mít u sebe oblečení na převlečení – podle momentální náplně práce v ŠD (malování barvami – zástěrku, aktivity venku – tepláčky, tenisky, které využijí i na venkovní TV….)


 

Kontakty:

Zde ještě znovu posílám tel.čísla:

1.třída   733 535 597

2.-5.třída a budova U Kapličky : 777 761 962  Přes Edookit: skupina DRUŽINÁŘKY