Lada Sanvenero - zástupkyně ředitele a speciální pedagog