Margaréta Roučová - učitelka třída Sovičky a Ježečci

Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.

Albert Einstein

 

Odborné vzdělávání získávám na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Jáně. Kromě tohoto vzdělávání jsem v poslední době absolvovala  týdenní letní školu Začít spolu. Ráda děti podporuji ve zkoumání světa a vytvářím s nimi smysluplná pravidla, která jim dávají pocit jistoty a bezpečí.

Po mateřské dovolené jsem tři roky pracovala v Dětském klubu Sokolík v Berouně, jako lektorka pohybových a výtvarných aktivit. Toto zaměstnání mi poskytlo zcela nový pohled do pedagogické práce. Kladu důraz na to, že nezbytnou podmínkou výchovy a vzdělávání dětí je respekt k dítěti. Bezpodmínečné přijetí, dětem dodává pocit klidu, bezpečí, zodpovědnost, odvahu a ochotu vyrůst a dospět.

Žiji tvůrčí a produktivní život, mám ráda změny, které považuji za možnost učit se něčemu novému. Pracovat v Hlásku považuji za novou příležitost, jak rozvinout kvality své osobnosti.