Bosáková Markéta - třídní učitel třída A a speciální pedagog

 

Vzdělání: UK Pedagogická fakulta, obor: speciální pedagogika – psychologie
Další kvalifikace:   Kurz Montessori pedagogika pro předškolní děti, Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet
Praxe: 4 roky majitelka HLÁSKU, 7 let praxe v oblasti speciální pedagogiky a práce s dětmi se speciálními potřebami
 

Motivace: Baví mě být tím, kdo pomáhá dětem dostat ze sebe maximum a uplatnit svůj potenciál. Zároveň vím, že pro jednoho učitele, který má ve třídě přes dvacet dětí je to obtížný úkol. Proto bych chtěla vybudovat takový systém vzdělávání, kde kromě učitelů nabízejících nové a nové výzvy a nároky, bude k ruce také někdo, kdo má vždy čas se věnovat individuálním potřebám dítěte, zná jeho zázemí, rodinu, ty skryté proměnné, které odborník v poradně nemá šanci odhalit. Zároveň se mi líbí rodinný charakter vzdělávání, kde k sobě mají všichni tak nějak blíž. Věřím, že pevné a kvalitní vztahy spolu s osobním sebevědomím jsou nejlepším vkladem pro budoucnost dětí.