Lada Sanvenero - zastupkyně ředitele školy, speciální pedagog a lektor FIO