Lada Sanvenero - zastupkyně ředitele školy, speciální pedagog a lektor FIO

Vzdělání: Vystudovala jsem SPGŠ – obor předškolní a mimoškolní pedagogika a na ni navázala studiem speciální pedagogiky na VŠ.

Další kvalifikace: Licence – Instruktor lyžování, kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže.

Po studiu jsem pár let pracovala v komerční sféře, v různých pozicích a odvětvích. Následně jsem na několik krásných let zakotvila v humanitární organizaci, na pozici projektové manažerky. Od dětí jsem ale nikdy neutekla. Pravidelné hlídaní dětí mne provází od dob studia do současnosti.

Práce s dětmi je pro mne cesta plná překvapení, díky které děti vstupují do dospělosti, a já se jejich prostřednictvím vracím zpátky do dětství. Na této cestě mne provází tři synové a manžel, který nikdy nepřestal být dítětem.