Mgr. Vendulka Myšková - ředitelka školy

Učím už mnoho let a stále mě to baví. Se Školou HLÁSEK spolupracuji v oblasti výuky již sedmým rokem. Na samém počátku jsem se spolupodílela na vytváření standardů výuky, které odpovídají znalostem pro daný ročník. Díky této spolupráci jsem byla v úzkém kontaktu jak s Veronikou a Markétou, tak s ostatními zaměstnanci. Přestože jsem učila celý život na státní škole, rozhodla jsem se udělat změnu a zapojit se do týmu, který je mi blízký svým přístupem k dětem i rodičům, a od září učím první třídu. Pro prvňáčky nejsem neznámou paní učitelkou, každé léto jsem s dětmi z Hlásku trávila čas na příměstských táborech, některé děti znám od malička, což je pro mne příjemná změna oproti státní škole. To, že se děti i rodiče znají, mi velmi pomáhá v mojí práci. Těším se na to, co mě čeká. Je to pro mě výzva.