Michaela Javůrková Reiterová - asistentka pedagoga

 

Po ukončení studia na Stavební fakultě ČVUT  v Praze, jsem několik let pracovala v projekční kanceláři jako projektantka pozemních staveb.

Velká změna v mém životním směřování nastala s narozením našich dvou synů a přestěhováním mimo Prahu do Hlásné Třebaně. Díky svému mladšímu synovi jsem získala bohaté zkušenosti s péčí a rozvojem komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí. Absolvovala jsem dvouletý kurz Komunikace s malým sluchově postiženým dítětem, mám praktické zkušenosti s alternativními komunikačními metodami. Také mám za sebou kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, který rozšířil mé obzory o možnosti péče o děti s dalšími specifickými potřebami.

Práce s dětmi mě naplňuje radostí a ráda hledám nové cesty k překonávání překážek. Respektuji individualitu a specifické potřeby každého dítěte. V dětí podporuji samostatnost, chuť k objevování neprozkoumaného a kamarádství bez předsudků.