Organizace

Platba za družinu

Pro veškeré zájmové aktivity v družině a družinový program je třeba řádně vyplnit přihlášku. Pro jednotlivé zájmové aktivity a časy odhcodů bude rodičům zaslána sdílená tabulka, dle které nastavíme chod družiny. Změny jsou poté možné jen písemně přes Edookit s paní Lucií Frańkovou.Cena za družinu je vypočítána na základě vybraných aktivit ( ceny najdete v popisu dané aktivity v záložce DRUŽINA), a to vždy na celé pololetí. Aktivity zapisujeme do interní tabulky pro učitele a družináře, abychom měli o dětech přehled. Rodiče platí družinu vždy jednou za měsíc společně se školným, stravou a dalšími poplatky, a to na základě předpisu plateb, který má každý rodič k dispozici.
 

 

Přes Edookit rodiče hlásí rodiče změny Lucii Fraňkové

Družina navíc, kterou nemá dítě zapsané v tabulce, se hradí zpětně, a to 50 Kč/ hodina a je třeba nahlásit paní Fraňkové přes Edookit.

 

Změny časů

Změny časů hlasí rodič do 7:00 přes Edookit družinářkám

Přes sms a telefon v akutních případech

Rodič plně zodpovídá za řádné předání informací a změn.

 

Telefony

Přednostně prosím komunikujte s družinářkami přes Edookit a změny hlaste nejpozději do 7:00 ráno. Telefony jsou pro náhlé změny a akutní situace.

centrální telefon budova U Kapličky pro odpolední aktivity - nástroje, sbor,výuka jazyků / 733 535 596 (7:00-8:30) a (12:30-15:00)

centrální telefon pro družinu a tel. budova Rovinská / 777 761 962 ( 12:30-18:00)

 

Odpolední aktivity

Budova U Kapličky je otevřena po vyučování dle provozu výuky jazyků, nástrojů a sboru a prvního bloku družiny zájmových Klubů.

Žáci, kteří pokračují v odpolední družině a mají ostatní aktivity,  jsou po vyučování od 15:00 v budově Rovinská 96. Odpolední svačiny jsou rovněž v budě Rovinská 96.

Rodiče budou informováni, ve které třídě se dítě nachází a v které budově.