Organizace

Platba za družinu

Cena za družinu je vypočítána na základě vybraných aktivit ( ceny najdete v popisu dané aktivity v záložce DRUŽINA), a to vždy na celé pololetí. Aktivity zapisujeme do interní tabulky pro učitele a družináře, abychom měli o dětech přehled. Rodiče platí družinu vždy jednou za měsíc společně se školným, stravou a dalšími poplatky, a to na základě předpisu plateb, který má každý rodič k dispozici.

 

Přes Edookit rodiče hlásí rodiče změny Lucii Fraňkové

Družina navíc, kterou nemá dítě zapsané v tabulce, se hradí zpětně, a to 50 Kč/ hodina.

 

Změny časů

Změny časů hlasí rodič do 7:00 přes Edookit třídní učitelce

Přes sms od 7:00 do 18:00 ( od 12:00 do 18:00 lze i volat) družinářkám

 

Telefony

 

centrální telefon budova U Kapličky pro odpolední aktivity - nástroje, sbor,výuka jazyků / 733 535 596

centrální telefon pro družinu a tel. budova Rovinská / 777 761 962 ( 12:00-18:00)/ omluvy kdykoli přes sms

 

Odpolední aktivity

Budova U Kapličky je otevřena po vyučování dle provozu výuky jazyků, nástrojů a sboru.

Od po do ČT je otevřena do 15:30 v pátek do 14:00. Děti které mají ostatní aktivity  jsou po vyučování v budově Rovinská 96.

Rodiče budou informováni, v které třídě se dítě nachází a v které budově.