Pavla Polechová - matematika příprava na příjímačky

Vystudovala jsem Matematicko-fyzikální fakultu UK. Učila jsem na Pedagogické fakultě UK, pracovala jsem ve vedoucích pozicích na MŠMT a ČŠI, vedla jsem mezinárodní i národní projekty v oblasti vzdělávání, zastupovala jsem Českou republiku v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD. Za největší výhru – kromě dvou dospělých úspěšných dětí – považuji však setkání a přímou spolupráci s profesorem Milanem Hejným. Jsem certifikovanou lektorkou jeho metody, která umožňuje dětem vidět do matematiky, mít zaslouženou radost z poznání i radost z radosti druhého. Většina dětí v Hlásku to potvrzuje a umožňuje zase mně metodu hlouběji pochopit i rozvíjet.