PAVLA POLECHOVÁ - METODIK A UČITEL / METODA PROF.HEJNÉHO