Pavla Polechová - výuka matematiky v 5. třídě

Vystudovala jsem Matematicko-fyzikální fakultu UK. Učila jsem na Pedagogické fakultě UK, pracovala jsem ve vedoucích pozicích na MŠMT a ČŠI, vedla jsem mezinárodní i národní projekty v oblasti vzdělávání, zastupovala jsem Českou republiku v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD. Za největší výhru – kromě dvou dospělých úspěšných dětí – považuji však setkávání a přímou spolupráci s profesorem Milanem Hejným, díky jehož metodě mohou děti vidět do matematiky, mít zaslouženou radost z poznání i radost z radosti druhého. Práce s dětmi umožňuje zase mně metodu hlouběji chápat i rozvíjet.