Pavlína Seidlerová - ředitelka Škol HLÁSEK

Kontakt:

email: pavlina.seidlerova@skolyhlasek.cz

telefon: +420 604 706 376

Životopis Pavlína Seidlerová.docx (55018)

 

Od července 2019 jsem součástí týmu Škol Hlásek
Plánuji věnovat se pedagogickému směřování  Hlásku - tedy aby bylo svobodné, respektující a podnětné. 
Ráda bych zachovala rodinnou a komunitní atmosféru Hlásku. Těším se na hláskovské mimoškolní aktivity.
Za důležité považuji hledání a rozvíjení silných stránek všech dětí v Hlásku.  
Jedním z hlavních cílů je pro mě společná radost ze vzájemné spolupráce, aneb pojďme si školu užít!

 

Od července 2019 jsem součástí týmu Škol Hlásek
Plánuji věnovat se pedagogickému směřování  Hlásku - tak, aby bylo v souladu s platnou legislativou a zároveň svobodné, respektující a podnětné Ráda bych zachovala rodinnou a komunitní atmosféru Hlásku.
Za důležité považuji hledání a rozvíjení silných stránek všech dětí v Hlásku.
Jedním z hlavních cílů je pro mě společná radost ze vzájemné spolupráce, aneb pojďme si školu užít!