Leona Běhounková- speciální pedagog a arteterapeut

Po střední pedagogické škole jsem vystudovala na PdF MU speciální pedagogiku (specializace etopedie) a výtvarnou výchovu. Následovaly psychoterapeutické a sebezkušenostní výcviky: 5-letý výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR se zaměřením na arteterapii (Pfeiffer, Strnadlová), 2-letý sebezkušenostní kurz arteterapie a artefiletiky (Huptych), 1-letý sebezkušenostní kurz v imaginativních technikách (Strnadlová). A vše prověřeno výcvikem zvaným mateřství (2 synové). Pracovala jsem v různých typech škol i institucí - vyučovala jsem na ZŠ, VŠ, koordinovala vzdělávací a preventivní projekty pro Národní ústav pro vzdělávání (dříve IPPP), v Centru následné péče Drop-in jsem pracovala jako skupinový koterapeut, v pedagogicko-psychologické poradně dělám individuální arteterapii a rozvíjím grafomotoriku dětí.

Životní příběhy dětí i dospělých mne naučily, že nejdůležitější pro růst člověka je bezpečný vztah. V jeho rámci s dětmi hledám cesty, jak být sám sebou a mít se rád.