Lenka Bezděková - Školní psychlog a výchovný poradce

Po studiu psychologie a pedagogiky jsem se přes klinickou práci na Dětské psychiatrické klinice v Motole a Dětské neurologii v Thomayerově nemocnici přesunula do "zdravějšího prostředí" škol Hlásek, kde už třetím rokem pracuji jako školní psycholožka a nově jako výchovná poradkyně. 3x týdně mě můžete potkat v jesličkách, školce nebo škole. Jsem tady hlavně pro děti, ale i pro personál, a jsem samozřejmě k dispozici rodičům v oblasti školní a výchovné problematiky. Hlásek má výborný spolupracující tým, a tak je pro mě radost pomáhat hledat nové cesty k učení, hledat, jak nejlépe vyhovět individuálním potřebám dětí a snažit se porozumět jejich trápení a efektivně řešit problémy. V tomto školním roce plánujeme využívání relaxačních technik pro děti a pracovat na rozvoji jejich sebevědomí.