Ježková Klára- třídní učitelka třída B

V Hlásku pracovala jeden rok jako lektro v jesličkách, od 1.9.2014 převzala vlastní třídu prvňáčků v ZŠ HLÁSEK, podílí se na přípravě předškoláků a vede lekce AJ a jógy v HLÁSKU.

Klára vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství anglický jazyk – český jazyk. Absolvovala Diplomový kurz Montessori pro děti ve věku 3 – 9 let, základní a pokračovací kurz Respektovat a být respektován. Pracovala jako au-pair v Londýně, účastnila se mezinárodního programu Camp America, v jehož rámci pobývala ve Spojených státech a starala se o děti. Patnáct let vyučuje angličtinu a češtinu pro cizince, a to jak děti, tak dospělé. Cvičení jógy se Klára věnuje několik let. Absolvovala lektorský kurz Poweryoga Instruktor pod záštitou Energy studia Vaška Krejčíka, kurz Gravid jógy systémem Andrey Smékalové, kurz Jógy pro děti pod vedením Pavla Hájka, a v neposlední řadě kurz Dětské jógy vedený Hankou Luhanovou, autorkou projektu Lali cvičí jógu. Klára tři roky pracovala v Rodinném a Montessori centru 4medvědi v Praze, kde se mimo jiné podílela na programu „English Afternoon“ a vedla kroužek dětské jógy. Jeden rok působila jako učitelka Montessori školky Beroun.  Klára má tři děti.