Lenka Šedivá- třída Koťátka

Lenka Šedivá- třída Koťátka

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně. Potom jsem pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na Karlově univerzitě. Poznatky ze studia mě zavedly na různá učitelská místa. Pracovala jsem např. jako učitelka ve speciální škole, jako ředitelka speciální školky dětí s vadami zraku v Kladně, jako učitelka v mateřských školkách. Vždycky mě zajímala práce s dětmi a jejich rodiči. Mám ráda všechny živé tvory. Mají právo na náš respekt. Vedu děti k lásce k lidem, k zvířatům, rostlinám, k sobě navzájem, k harmonii s vnějším světem. Ráda kreslím a zpívám. Také ráda čtu a dětem předčítám. Žiji v harmonickém soužit í s partnerem, kocourem Zašíkem a kočičkou Týnuší. Ráda komunikuji s rodiči našich dětí, vždy se na mě mohou obracet. Bezpečnost dětí je pro mě prioritou.