Veronika Vaculovičová - výkonná ředitelka ( provoz, finance, lidské zdroje)

Veronika Vaculovičová - výkonná ředitelka ( provoz, finance, lidské zdroje)

kontakt: 777 568 562, veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

vzdělání: Filozofická fakulta - Karlova Univerzita obor Koreanistika

             MBA ( KDI school Jižní Korea) -  zaměření na strategii, managment a marketing a lidské zdroje

Před založením Hlásku jsem se věnovala práci produkční v médiích, 1 rok jsem produkovala a osobně absolvovala projekt " Cesta kolem světa " pro pořad Svět 2006-2007 na TV Prima, 5 let jsem pracovala v Jižní Koreji jako personalista pro zahraniční firmy s korejskými zaměstnanci a zároveň jsem působila jako tlumočník pro zpravodaje Radiožurnálu a TV Prima, 5 let jsem pak v České Republice působila v personální agentuře na pozici konzultanta a později na mateřské dovolené na pozici školitele a auditora. Intenzivně jsem pracovala v oblasti personálních auditů firem, kde jsem měla na starosti role v týmech a diagnostiku rolí a potřeb zaměstnanců v daném pracovním prostředí.

V Hlásku zodpovídám za provoz všech našich institucí, finance, personální záležitosti, komunikaci s médii, PR, komunikaci s úřady a organizaci mimoškolních aktivit. 

 Hlásek je pro mě zábava, je to strategická hra, kterou neustále posunujeme společně do dalších úrovní, a to nejen díky skvělému personálu, ale i díky spolupracujícím rodičů a upřímnosti dětí. Každý rok čekáme, co bude dál a kam se posuneme a každý rok, byť ne bez problémů a obětí, můžeme říct, že za sebou máme kus skvělé práce.