Komunitní centrum Hlásek

www.klubhlasek.cz

- jesle, zájmové aktivity, klub seniorů, pečovatelská služba, úklid, hlídání dětí