Zdenka Smolíková - asistentka pedagoga, metodik prevence a koordinátor inkluze

Zdenka Smolíková - asistentka pedagoga, metodik prevence a koordinátor inkluze

Vystudovala jsem nejprve sociální práci a následně sociální pedagogiku. Celý můj dosavadní profesní život provázely děti. Dlouhodobě jsem působila v sociální oblasti a snažila se vždy porozumět jejich individuálním potřebám v souvislosti s prostředím, ve kterém vyrůstají a specifiky, které doprovází jejich vývoj. Je pro mě důležité, aby děti byly podporovány v co nevětší samostatnosti, zodpovědnosti a zároveň v pomoci ostatním, protože to mi dává smysl jako příprava k životu v lidské společnosti. Ráda hledám cesty, kterými lze děti vést k dovednostem i znalostem, a to s ohledem právě na jejich specifika. Při tomto hledání vidím jako nejdůležitější interakce mezi rodiči, dítětem a školou.