Dotační programy

Projekt Šablony 2020-2021
 
 
JSME NA JEDNÉ LODI
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017650
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na podporu extrakurikulárních aktivit
žáků.
 
 
Projekt
JSME NA JEDNÉ LODI
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017650
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na podporu extrakurikulárních aktivit
žáků.
EVROPSKÁ
 

Dotační programy od roku 2016

 

 

Bezpečná cesta ke vzdělávání/ ŠABLONY I

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001459

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

ZÁŘÍ 2016 - SRPEN 2018

Dotace: 552 836,00 Kč

 

Bezpečná cesta vzděláváním II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009532

ZÁŘÍ 2018-SRPEN 2020

Šablony II

Dotace jsou zaměřené na podporu školních klubů, vzdělávání pedagoggů v oblasti polytechniky a jazyků a na individuální a týmový osobnostní rozvoj v podobě mentoringu a supervize.

Dotace: 1 167 701 Kč

 

 

Výsledek obrázku pro innogy logo

Dotace: 50 000 Kč - FINANČNÍ DAR VĚNOVANÝ NA PÉČI ZRAVOTNÍKA O DĚTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI