Témata ze sborovny

Jak nás vidí naši školitelé/ Jiřina Majerová MBTI

12.06.2017 18:13
Mgr. Jiřina Majerová, závěry ze školení MBTI 2. – 3.6.   Silnou stránkou Vašeho pedagogického týmu je to, že dokážete hledat a nacházet cesty a postupy pro každé dítě, aby se mohlo co nejlépe učit a dosahovat svého osobního maxima. Snažíte se děti aktivizovat, aby rozuměly cílům svého učení,...

Vysvědčení 2016/17

12.06.2017 18:12
Ohlédnutím za uplynulým školním rokem!   Ke konci roku hodnotíme nejen děti, ale také sebe, učitele, kam jsme se všichni posunuli, co jsme se naučili a na co se chceme zaměřit. Nahlédněte s námi do našeho slovního hodnocení a napište nám také vysvědčeníJ. Co jsme se naučili? Nastudovali...

AGRESE SÍLA vs.NÁSILÍ

03.01.2017 09:20
AGRESE – SÍLA VS. NÁSILÍ Zápis z besedy o agresi s dr. Václavem Šnebergrem, iLOM.cz             Na společné besedě rodičů a učitelů jsme si nejprve vyjasnili pojmy. Odlišili jsme agresi ve smyslu násilí – fyzického, či psychického –...

Arteterapie v praxi a beseda s rodiči

03.01.2017 09:14
V úterý 22.11. jsme se sešli s rodiči a s Mgr. Evou Fenclovou, která nám představila možnosti vedení artefiletických kurzů a arteterapie. Skrze její představení jsme se dostali k diskuzi o tom, co děti nyní potřebují, chybí jim: Potřeba prožitků, činnostní učení Potřeba...

SEMINÁŘ MBTI

03.01.2017 09:09
  Vážení a milí rodiče, rády bychom vás informovali o tom, že celý náš pedagogický sbor absolvoval ve dnech 17. a 18. listopadu 2016 seminář Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu, který vedla lektorka a psycholožka Mgr. Jiřina Majerová. Seminář má akreditaci MŠMT ČR ...

Nároky, které máme na naše děti ve školce a škole - řád nebo variabilita?

22.02.2016 15:48
Jak sledujeme vývoj našich dětí a naše nároky na ně, zjišťujeme, že jsme jako rodiče i učitelé někdy hodně nároční. Chceme, aby byly děti nejlépe od první třídy nadšené pro výuku, zároveň zodpovědné, pozorné, kriticky přemýšlely, objevovaly v matematice všechno samy, uměly se učit, uměly plánovat,...

Jak se u nás učí matematice?

22.02.2016 14:50
Vyučování matematice je v naší škole orientováno na budování schémat, což je metoda známá jako metoda profesora Hejného (https://www.h-mat.cz). Touto metodou, která vychází ze 40 let experimentů a používá řadu učebnic schválenou v roce 2007, učí dnes přes 750 základních škol v ČR. O metodu profesora...

Integrace a inkluze

22.02.2016 14:39
Mezi našimi „hláskovými“ dětmi jsou integrovány i ty, které nemohly být zařazeny do jiné školky, školy nebo jiné instituce, protože bylo velmi obtížné je začlenit do velkého kolektivu bez individuální péče. Během výuky v našich malých třídách sledujeme, že specifické potřeby nemají jen děti "s...

Problematika zralosti při nástupu na školu

22.02.2016 14:38
  Často se setkáváme s tím, jak je pro rodiče i odborníky obtížné rozhodnout o zralosti dítěte pro předčasný nástup do školy, nebo naopak pro odklad, případně pro opakování ročníku. Zralost málokdy odpovídá září daného roku. V Hlásku proto pracujeme na koncepci výuky, která...