Výsledky zápisu MŠ

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle §46 odst. 1 školského zákona
 
PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 
SH/ MS 007 /2018 přijato s odkladem ŠD
SH/ MS 017 /2018 přijato s odkladem ŠD
SH/ MS 022 /2018 přijato s odkladem ŠD
SH/ MS 030 /2018 přijato s odkladem ŠD
SH/ MS 032 /2018 přijato k individuálnímu vzdělávání
SH/ MS 038 /2018 přijato
SH/ MS 024 /2018 přijato
SH/ MS 026 /2018 přijato
SH/ MS 039 /2018 přijato
SH/ MS 031 /2018 přijato
SH/ MS 014 /2018 přijato
SH/ MS 052 /2018 přijato
SH/ MS 053 /2018 přijato
SH/ MS 049 /2018 přijato
SH/ MS 051 /2018 přijato
 
NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
SH/ MS 025 /2018 nepřijato
SH/ MS 058 /2018 nepřijato
SH/ MS 055 /2018 nepřijato
SH/ MS 056 /2018 nepřijato
SH/ MS 054 /2018 nepřijato

ČJ:  SH/050/2018

 

Oznámení o Rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

 

 

Ředitelka MŠ Hlásek v Hlásné Třebani  v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznamuje výsledky přijímacího řízení  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 těchto dětí:

 

 

 

 

 

23.5.2018

SH/ MS 039/2018

SH/ MS 007/2018

SH/ MS 014 /2018

SH/ MS 017 /2018

SH/ MS 022 /2018

SH/ MS 024 /2018

SH/ MS 026 /2018

SH/ MS 030 /2018

SH/ MS 031 /2018

SH/ MS 032 /2018

SH/ MS 038 /2018

SH/ MS 049 /2018

SH/ MS 051 /2018

SH/ MS 052 /2018

SH/ MS 053 /2018

 

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

SH/ MS 054 /2018

SH/ MS 055 /2018

SH/ MS 056 /2018

SH/ MS 025 /2018

SH/ MS 058 /2018