Základní škola Hlásek

 

     Škola je završením naší komplexní cesty vzděláváním. Máme štěstí, že v našem regionu už vzniká řada alternativ klasickému školnímu vzdělávání - a to jak v rámci kvalitních státních škol, tak v rámci škol soukromých, domácích či lesních. Můžeme se tak lépe profilovat, rodiče si mohou vybrat, kde se cítí nejlěpe a tomu pak odpovídá také spolupráce s nimi a celkové naladění školního prostředí pro děti. Jsme přesvědčeni, že jednou ze základních podmínek pro bezpečné prostředí pro vzdělávání je, že rodiče, učitelé i děti chtějí být součástí skupiny, ve které se učí. Kdo by také chtěl dodržovat pravidla skupiny, ve které nechce být, natož se podílet na řešení potíží, které s sebou skupinový život a učení přináší!

     Nejdůležitější jsou pro nás dobré vztahy, které tvoří bezpečné prostředí pro učení. Velký prostor tedy věnujeme tréninku řešení konfliktů, podpoře dětí v tom, říci, co se jim ne/líbí, dáváme váhu jejich názorům a učíme se společně konstruktivní strategie řešení problémů a překonávání překážek. Na tomto pevném základě pak můžeme hledat, čím výuku pro jednotlivé děti naplnit. V bezpečném prostředí pak můžeme také dítě zatížit, dát mu výzvy, při nichž se skutečně učí a trénuje pro "život" se vším všudy - hlídáme si, abychom děti nedrželi v příliš chráněném prostředí.

    Při uvažování o vzdělávání v mateřské škole ctíme maximálně senzitivní období dětí, podporujeme osobnostní vývoj apod. Po nástupu do školy část dětí plynule pokračuje v předškolním dychtění po poznatcích. Nezkazíme jim to známkováním, srovnáváním ani nuceným seznamem témat ke studiu v projektech. U některých dětí, ale narazíme na to, že vnitřní motivace učit se osnovami dané předměty (M, Čj, Aj) se jim nedostává, že dozrávání a zájem nekorespondují s obvyklou osnovou výuky apod. Abychom mohli  vytvořit efektivní individuální plán výuky pro dítě, musíme si s každým rodičem vyjasnit, jak moc je pro nás důležitý postup v matematice či češtině, jak dlouho jsme ochotni dítě nechat dozrávat a hledat si své projekty,do jaké míry ho naopak chceme naučit vypořádat se s rutinními úkoly apod. 

    V prvních letech školní docházky 1. - 3. třída - se děti učí pracovním a komunikačním kompetencím, základům gramotnosti, kritickému myšlení a prezentačním dovednostem, které se pak ve vyšší ročnících učí využívat ve vlastních projektech. Učitel je tedy zpočátku průvodcem a vzorem, který dětem ukazuje strategie učení a způsoby překonávání překážek. Teprve, když děti tyto dovednosti získají, mají větší volnost a svobodu zvolit si, ve kterých oblastech tyto dovednosti využijí.

     Výše jsme uvedli základní východiska našeho přístupu ke vzdělávání a výchově dětí. Jejich konkrétní realizace, cesta k těmto cílům, přístup dětí ke školním  povinnostem a potřeby dětí jsou velmi individuální. Pokud si tedy kladete otázku, jestli je naše škola vhodná, musíte nás nejprve poznat. Po dohodě umožňujeme kdykoliv nahlédnout do hodin a školy, kde nás můžete více poznat a položit si tři základní otázky:

  • Chcete u nás být?
  • Jste rodič, který s námi bude komunikovat o všech vašich připomínkách, názorech a prioritách?
  • Jste ochotni hledat a měnit strategie podle potřeb Vašeho dítěte?
Pokud ano, těšíme se na Vás:)
 
O konkrétní organizaci výuky čtěte v záložce "studium".