DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Veškeré pokyny MŠMT A MZD nebo vlády, budeme aktualizovat. Nejedná se o nařízení Škol HLÁSEK. Škola je zaspána v rejstříku škol, je tedy povinna respektovat veškéré vyhlášky a nařízení tykající se škol.
 
 

Hygienická opatření školy a plán distanční výuky

Distanční výuka je od 1. 9. 2020 povinná a je plnou náhradou za prezenční výuku. Distanční výuka nahrazuje běžnou výuku v době karantény či z důvodu zásahu vyšší moci.

Distanční výuka není online výuka. Způsob, jakým bude škola výuku realizovat, je v kompetenci ředitele školy. Výuka bude vždy uzpůsobena věku dětí a bude vždy nastavena na konkrétní situaci.

Podrobný plán výuky tedy obdržíte vždy pro danou situaci:

 • Poměr výuky online a samostatné práce
 • Časy, kdy bude probíhat online výuka
 • V případě pracovní neschopnosti učitele určení zástupu
 • Jak bude výuka organizována a jak budou děti případně rozdělené na skupiny
 • Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu a může probíhat i v odpoledních hodinách, ne však po 15:00. Případné konzultace dle dohody.
 • Do družiny se přihlásí všichni žáci, abychom v případě nouze mohli požádat družináře o výpomoc. Je to pro případ, kdy nebude výuka probíhat standardně (po-čt do 13:45).

Škola není povinna plnit v době distanční výuky všechny výstupy, ale povinné výstupy v daných předmětech. Vzhledem k nové vyhlášce bude trvat karanténa 10 dní od posledního kontaktu s nakaženou osobou. V praxi to znamená, že pokud bude například třída v karanténě od pondělí, děti se vrátí do lavic ve čtvrtek následující týden, pokud budou mít děti i učitel negativní výsledky testů. Maximálně by tedy děti neměly prezenční výuku 8-9 dní.

 

Co se stane, když…

 1. Pokud bude ve třídě jedno nakažené dítě, půjde pravděpodobně do karantény celá třída a učitelé. Pokud nebude učitel jevit známky nemoci, bude probíhat distanční výuka s učitelem a AP. Pokud bude učitel i asistent nemocný, nahradí je jiný učitel, případně jiný pedagogický pracovník. O způsobu výuky Vás bude informovat třídní učitel do druhého dne po vyhlášení karantény.
 2. Pokud bude jedna třída v karanténě, bude družina omezena do 15:30 a třídy zůstanou ve své třídě, kolektiv se nebude míchat.
 3. Pokud bude v karanténě učitel, v prezenční výuce jej nahradí jiný pedagogický pracovník.
 4. Pokud bude v karanténě více pedagogických pracovníků, škola zajistí prezenční výuku dle svých možností, případně nahradí některé hodiny např. výchovami (HV, TV, Atelier, prevence atd..). Po návratu do běžného režimu budou tyto hodiny naopak využity pro stěžejní předměty. Vše pak bude nahrazováno v době prezenční výuky.
 5. Pokud bude v karanténě více pedagogických pracovníků, nebude družina ani TV.
 6. Pokud bude v karanténě celá škola, bude zajištěna distanční výuka v celé škole. Bude jen záležet na zdravotním stavu dětí; personální zajištění bude záležet na zdravotním stavu pedagogických pracovníků.
 7. Může se i stát, že ze zdravotních důvodů nebude možné provádět online výuku. Tento stav by však neměl trvat déle než 5 pracovních dní.
 8. Pokud bude v karanténě žák a třída bude fungovat (například se nakazí v době prázdnin, kdy nemohl nakazit třídu), nebude probíhat online výuka, učitel zadá žákovi v karanténě individuální práci. Online výuka bude zařazena jen tehdy, pokud bude chybět více než 50% třídy.

 

Hygienická opatření bude škola měnit dle dané situace:

 • Do ZŠ bude vstup pro rodiče povolen pouze na zahradu, kde je nyní umístěna kódovnice.
 • Do MŠ mohou rodiče i do budovy, ale pouze v roušce a budovu opustí co nejrychleji.
 • Děti z MŠ budou odděleny od 1.třídy. První třída bude fungovat samostatně i v družině, protože zde je nejsložitější zajistit distanční výuku.
 • Prosím zvažte, zda na podzim děti zařazovat do jiných kolektivů na kroužky.
 • Prosíme všechny rodiče (předškoláci– 5.třída), aby měli doma na počítači nainstalované Teams, kameru a mikrofon. S instalací vám může pomoci Lucie Fraňková.
 • Děti i učitel mohou dle uvážení nosit ve třídě roušku.
 • V případě nákazy ve škole budou roušky nosit všichni. Další pokyny se budou řídit nařízením hygieny.
 • Škola zakoupila 2 ozonizéry (do každé budovy jeden), třídy budou tedy pravidelně desinfikovány.
 • Obědy budou kolegyně vydávat v rouškách.
 • První třída si bude vydávat obědy sama, hospodářky jen přijdou umýt a uklidit nádobí v roušce a rukavicích.