Personál ZŠ

Kristina Tulisová - třídní učitelka 1.třídy a lektor FIO

Už jako malá jsem si často hrávala na učitelku a trápila moji starší sestru před tabulí a nutila ji psát několik testů současně, abych je mohla...

Kateřina Kratochvílová - učitelka 2. třídy, lektor FIO

Práci s dětmi se věnuji vlastně odmala díky mým rodičům, kteří mi postupně pořídili tři sourozence. V dospívání jsem byla aktivní skautka – vedoucí...

Vendulka Myšková - třídní učitelka 3.třída a lektor FIO, příprava na přijímací zkoušky

Učím už mnoho let a stále mě to baví. Se Školou HLÁSEK spolupracuji v oblasti výuky již sedmým rokem. Na samém počátku jsem se spolupodílela na...

Lída Janišová - učitelka 3.třída a AJ, lektor FIO

/Motto "Ticho léčí, hudba uzdravuje."/ Narodila jsem se 17. dubna 1979 v Praze. Vystudovala jsem učitelství pro I. stupeň ZŠ se specializací na...

Kateřina Rašková - učitelka 4.třída a AJ

Vystudovala jsem učitelství pro 1.stupeň na UK v Praze se zaměřením na tělesnou výchovu a mám zkušenosti jak z klasické velké městské školy, tak ze...

Lada Sanvenero - třídní učitelka 5.třídy, speciální pedagog a lektor FIO

Vzdělání: Vystudovala jsem SPGŠ – obor předškolní a mimoškolní pedagogika a na ni navázala studiem speciální pedagogiky na VŠ. Další kvalifikace:...

Lenka Holakovská - asistent pedagoga 5.třída a vychovatelka v družině

Vystudovala jsem střední ekonomickou školu, práce v tomto oboru mě však nenaplňovala, od září 2017 jsme se pustila i díky práci v Hlásku do studia...

Eva Jurenková - asistentka pedagoga 4.třída a vychovatelka v družině

"Změna je život." A já mám život ráda. :) A tak v letošním roce budu nově v Hlásku působit jako vychovatelka v družině a zároveň asistentka pedagoga...

Barbora Macháčková - asistent pedagoga 3.třída

„Nestěžujte si na dlouhou cestu, radujte se z toho, že po ní můžete jít…“ I má cesta do Hlásku nebyla krátká (a doufám, že bude pokračovat…)....

Pavla Polechová - výuka matematiky

Vystudovala jsem Matematicko-fyzikální fakultu UK. Učila jsem na Pedagogické fakultě UK, pracovala jsem ve vedoucích pozicích na MŠMT a ČŠI, vedla...

Lucie Fraňková - lektor IT

Celý život mě provází děti, sport a počítače. Vystudovala jsem výpočetní systémy na vyšší odborné škole.Však pracovní život mě zavedl k jiným...

Claudia Anna Carrington- učitelka AJ

Claudia Anna Carrington – narodila jsem se v Londýně, kde jsem vyrůstala v bilingvní rodině (tatínek Angličan, maminka Češka). Po zakončení VŠ studia...

Karel Franěk - trenér TV a pracovní činnosti

Několik let jsem hrál fotbal na profesionální úrovni. Nyní hraji amatérksou fotbalovou soutěž za Cerhovice a taktéž tam trénuji malé děti. Vedl jsem...

Lenka Bezděková - školní psycholog a výchovný poradce

Po studiu psychologie a pedagogiky jsem se přes klinickou práci na Dětské psychiatrické klinice v Motole a Dětské neurologii v Thomayerově nemocnici...

Leona Běhounková - speciální pedagog a arteterapeut

Po střední pedagogické škole jsem vystudovala na PdF MU speciální pedagogiku (specializace etopedie) a výtvarnou výchovu. Následovaly...

Iveta Čiháková - hospodářka budova ZŠ

Mám moc ráda přírodu, zahradu a ráda pečuji a lidi kolem sebe.Těší mne, když jsou věci, tam kde mají být. V základní škole nyní pracuji jako...