VÝSLEDKY ZÁPISU

ZÁPIS PRO ROK 2019/2020 PROBĚHNE 11.4. VE 14:30.
 

Výňatek ze školního řádu ZŠ Hlásek

 

3.1 Přijímání dětí do ZŠ

 

Do ZŠ jsou žáci přijímáni na základě:

  • konzultace rodiny a školy o očekáváních a potřebách dětí
  • odevzdání řádně vyplněné přihlášky
  • podepsání souhlasu se školním řádem 
  • účasti na zápise
  • znalosti prostředí školy - přednostně jsou přijímány děti z předškolní třídy MŠ Hlásek, sourozenci a děti, které se účastní předškolní přípravy
  • uvolnění místa na čekací listině – v případě nepřijetí z důvodu kapacity jsou vážní zájemci informování o uvolnění místa