Výsledky zápisu

ČJ:  SH/014/2018+A1:J27A1:J28                
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle §46 odst. 1 školského zákona
                   
  PŘIJATO K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
                   
  13.04.2018  
                   
1 SH/SZ 010/2018 přijato            
2 SH/SZ 011/2018 přijato            
3 SH/SZ 012/2018 přijato            
4 SH/SZ 013/2018 přijato s odkladem ŠD        
5 SH/SZ 014/2018 přijato            
6 SH/SZ 015/2018 přijato s odkladem ŠD        
7 SH/SZ 016/2018 přijato            
8 SH/SZ 017/2018 přijato            
9 SH/SZ 018/2018 přijato            
10 SH/SZ 019/2018 přijato            
11 SH/SZ 020/2018 přijato            
12 SH/SZ 021/2018 přijato            
13 SH/SZ 023/2018 přijato            
14 SH/SZ 024/2018 přijato            
15 SH/SZ 025/2018 přijato            
16 SH/SZ 026/2018 přijato            
17 SH/SZ 027/2018 přijato            
18 SH/SZ 028/2018 přijato            
                   
                              NEPŘIJATO K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
19 SH/SZ 029/2018 nepřijato          
20 SH/SZ 022/2018 nepřijato          
                   
                   
                   
V HLÁSNÉ TŘEBANI    20.4.2018              
 
 

Výňatek ze školního řádu ZŠ Hlásek

 

3.1 Přijímání dětí do ZŠ

 

Do ZŠ jsou žáci přijímáni na základě:

  • konzultace rodiny a školy o očekáváních a potřebách dětí
  • odevzdání řádně vyplněné přihlášky
  • podepsání souhlasu se školním řádem 
  • účasti na zápise
  • znalosti prostředí školy - přednostně jsou přijímány děti z předškolní třídy MŠ Hlásek, sourozenci a děti, které se účastní předškolní přípravy
  • uvolnění místa na čekací listině – v případě nepřijetí z důvodu kapacity jsou vážní zájemci informování o uvolnění místa