ZÁPIS 2020

 

Milí rodiče,

 

Ráda bych  vás informovala o kritériích pro přijetí do 1. třídy Škol Hlásek a dalších podrobnostech souvisejících se zápisem.

Jednou s podmínek je také setkání zástupců školy s rodiči. Během dnešního dne by vám měla přijít pozvánka do Doodle aplikace, kde jsou navržené možné termíny setkání – prosím vyberte si jeden z nich a potvrďte jej. Zároveň bych vám pak měla i já potvrdit, že v daný termín schůzka platí.

Pokud by vám odkaz na dotazník nepřišel, nebo nepřišel potvrzující email od mě, nebo by  vznikla jakákoliv  jiná komplikace – prosím obraťte se na mě.

Děkuji a těším se na setkání.

Pavla Seidlerová

Tel.604706376

 

Zápis do 1. třídy a kriteria přijetí

 

Zápis do 1. třídy se koná 22.4.  od 14 do 17 hodin. Během zápisu ověřujeme školní zralost a probíhají administrativní úkony, které s přijetím či nepřijetím souvisí. S sebou je nutné vzít platný občanský průkaz, ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ a rodný list dítěte. Pokud se během zápisu  projeví nějaké prvky  nezralosti na školu, učitelé doporučí rodičům, jak s dítětem pracovat nebo návštěvu pedagogicko-psychologické poradny pro udělení odkladu školní docházky.

 

 

Při rozhodování o přijetí vycházíme z následujících kritérií:

 

  1. Školní zralost  - 6 bodů
  2. Dítě do ZŠ přechází z MŠ Hlásek, kde absolvovalo plnou docházku alespoň poslední povinný rok  -2 body
  3. Dítě má ve Školách Hlásek sourozence – 1 bod
  4. Proběhla schůzka rodičů a zástupců školy – 1 bod

 

 

V kritériích zohledňujeme připravenost dítěte na školu v následujících oblastech: sociální a

emocionální kompetence, zraková a sluchová zralost, sebeobsluha, elementární

matematické představy, jazykové a komunikační dovednosti.

Školy Hlásek připravují děti už od mateřské školy – pracujeme s dětmi na podobných principech jako ve škole – podporujeme proto kontinuitu a zvýhodňujeme děti, které plně navštěvovaly MŠ Hlásek.

Jsme malá komunitní škola, chceme podpořit sourozenecké vazby a sladění rodinného a pracovního života rodičů.

Cílem osobního sekání s rodiči je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí.

Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze

uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.)

 

O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 15. 5. 2020.